Burchtstraat 44, 9991 BD Middelstum
(Achter Broodboetiek “De Halte”)
KLEDING € BOEKEN € CURIOSA € SPEELGOED

Contactpers.: L.Thybaut tel. 050 - 3012598

email: koorrinkel@gmail.com


De winkel op opgericht om geld te verdienen voor initiatieven in de gemeente Loppersum, die tot doel hebben het zingen te bevorderen. Bestaande activiteiten worden - indien nodig - ook ondersteund. Dit alles gebeurt onder auspiciën van de daarvoor opgerichte Stichting Stem.

Lijst met toegekende subsidies

 Criteria voor het verkrijgen van subsidie

 Het indienen van een subsidieverzoek dient altijd schriftelijk te gebeuren.

Het subsidieverzoek wordt getoetst aan onderstaande criteria:

1.    Het initiëren en stimuleren van zanggroepen

2.    Het scheppen van voorwaarden teneinde het prestatieniveau te verbeteren zoals:

·         stemtechnische vorming,zowel individueel als in groepsverband

·         het beschikbaar stellen van begeleidingsinstrumenten

·         het beschikbaar stellen van bladmuziek

·         het beschikbaar stellen van oefenruimte

·         het beschikbaar stellen van een dirigent

 

Het verzoek is duidelijk en helder omschreven en wordt met een financiële onderbouwing ingediend bij het bestuur van Stichting Stem, Pastorieweg 17, 9922 PR, Westeremden.

Voor info: 0596-551955 – koorrinkel@gmail.com

Op onze website www.koorrinkel.nl vindt u alle informatie over onze stichting.

 

De inbrengwinkel is geopend op:

woensdag van 10.00 tot12.00 uur en 13.30 – 17.00 uur

donderdag en vrijdag. 13.30 tot 17.00 uur

zaterdag 10.00 tot 16.00 uur

Wij zijn gesloten van 24 december 2008 t/m 6 januari 2009

Inbrengwinkel Koor&Rinkel ruimt uw overbodige spullen op!!

Voor het inbrengen van boedels kunt u ook bij onze stichting terecht. In overleg kunnen dingen opgehaald worden. De voorwaarde is wel dat de spullen voor ons verkoopbaar moeten zijn.

Alle te gebruiken huishoudelijke artikelen, boeken, speelgoed en curiosa zijn bij ons welkom. Contactpersoon is Lia Thybaut, tel. 050-3012598.

De winkel “Koor € Rinkel” is een initiatief van de Stichting “Stem” te Middelstum en heeft als doel geld bijeen te brengen voor diverse koren om ze naast de normale repetities en manifestaties, wat extra mogelijkheden te geven. Eén van de doelen van de stichting is om de koren te versterken en enthousiasme te kweken bij de leden en de potentiële leden. Zo kan men denken aan individuele stemtraining, muziekinstrumenten en vakkundige dirigenten.

 

Daarnaast steunt Stichting “Stem” ook algemene charitatieve doelen in onze dorpen zelf, maar ook incidenteel in de dorpen rond de gemeente Loppersum. Deze doelen worden in goed overleg met de vrijwilligers die de winkel runnen vastgesteld. De afgelopen maanden hebben we een aantal leuke projecten gesubsidieerd o.a.: trommellessen voor een groepje gehandicapte jongens die bij ’s Heeren Loo in Bedum wonen, de musical Mozes te Middelstum, de peuterleidsters van Kids to be in Loppersum gaan een cursus peutermuziek volgen bij het IVAK . We ondersteunen ook een cursus stemtraining in Middelstum. Dit is nog maar een klein aantal projecten die wij uit de opbrengst van de winkel ondersteunen.

email: koorrinkel@gmail.com

 


.

Een puntgave zeegroene ADCO 1202 vaas.

Groninger design

 

Een kleine greep uit ons assortiment verzamelobjecten

Men kan ons bellen over de prijzen.

 

050-3012598

 KOM EENS LANGS