Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 heeft 60,44% van de stemgerechtigden uit de gemeente Loppersum een stem uitgebracht.

Stembureau Middelstum

Definitieve uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2018:

 24032018 Verkiezingsuitslag

Het aantal blanco stemmen bedraagt: 24

Het aantal ongeldige stemmen bedraagt: 14

Het aantal kiezers dat mocht stemmen met een geldig volmachtbewijs (schriftelijk of via ingevulde stempas) bedraagt: 420

De uitslagen op persoonsniveau zijn in te zien via www.loppersum.nl/verkiezingen.

Zetelverdeling naar aanleiding van gemeenteraadsverkiezingen.

Op vrijdagochtend 23 maart 2018 is tijdens een openbare zitting van het centraal stembureau de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 bekendgemaakt. Tijdens de verkiezingen op 21 maart 2018 heeft 60,44% van de stemgerechtigden uit de gemeente Loppersum een stem uitgebracht.

24032018 Zetelverdeling

Op woensdag 28 maart zal de nieuwe raad geïnstalleerd worden. Meer informatie is na te lezen via www.loppersum.nl/verkiezingen.

Bron: Gemeente Loppersum (24 maart 2018) foto toestel Archief