Loppersum: ‘Lagere gaswinning mag versterking niet vertragen’

De verwachte verlaging van de gasproductie mag niet leiden tot een pas op de plaats met de inspecties en huizenversterking in het Groningse aardbevingsgebied. Daarvoor waarschuwt het gemeentebestuur van Loppersum. Burgemeester Albert Rodenboog constateert dat het gevoel voor urgentie in het versterkingsdossier landelijk afneemt. Dat baart het demissionaire Lopster college ,,grote zorgen’’.

Volgens Rodenboog wekken recente uitspraken van deskundigen de indruk dat het ,,wel een tandje lager kan’’. Zo stelde de Belgische geoloog Manuel Sintubin onlangs dat de versterkingsoperatie onnodig duur uitvalt doordat Den Haag uitgaat van bevingen tot 5 op de schaal van Richter terwijl die zich nooit zullen voordoen.

25082017 Wisselwoningen

Terug naar 12 miljard kuub
Rodenboog verwacht dat minister Wiebes eind deze week afkondigt dat de gasproductie in Groningen verder wordt teruggeschroefd naar 12 miljard kuub per jaar. De burgemeester is er echter nog lang niet van overtuigd dat het aardbevingsrisico daarmee ook echt wordt beteugeld.

,,Er ontstaat nu een sfeer van ‘stop maar even met versterken’’’, constateert Rodenboog. ,,Dat kun je niet maken voor de mensen die al geïnspecteerd zijn en al tijden wachten op duidelijkheid. En zeker niet zolang niet vaststaat dat het dreigingsniveau daadwerkelijk terugloopt als de gasproductie wordt verlaagd.’’

Niet nog langer in wachtkamer
Na jaren van onzekerheid mogen de inwoners van het aardbevingsgebied volgens het Lopster college niet nog langer in de wachtkamer worden gezet. De versterking mag niet vastlopen in nieuwe inspectierondes en discussies over hoe het proces precies moet worden georganiseeerd.

Om echt vaart te maken, moet er wezenlijk meer geld naar de aardbevingsregio, schrijft het Lopster gemeentebestuur in een overdrachtsdocument over het versterkingsdossier aan het nieuw te vormen college. Alleen al de versterkingsplannen die nu op tafel liggen, vergen volgens het college veel meer geld dan de 200 miljoen euro die het kabinet voor de komende vier jaar beschikbaar stelt.

‘Niet langer bedelen bij de NAM’
De regionale overheden in het gebied moeten bovendien zelf de ruimte krijgen om dat naar eigen inzicht in te zetten in overleg met inwoners en Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders. De NCG krijgt volgens Rodenboog veel onterechte kritiek op de trage vooruitgang. ,,Dat zit hem ook in het feit dat Alders keer op keer, bijna op woningniveau, bij de NAM moet bedelen over de kosten.’’

Bron: Dagblad v/h Noorden (29 maart 2018) foto toestel Archief