Lezing over De Fivel door Reint Wobbes.

03042018 Lezing Reint Wobbes

Reint Wobbes verteld, aan de hand van lichtbeelden over De Fivel, een riviermond, waar het getij vrij spel had. Een aanzienlijk deel van de gemeente Loppersum en Eemsmond werd ooit hier door in beslag genomen. Bij extreem hoogwater was het “estuarium” geheel gevuld met zeewater. Langs de oevers ontstonden kwelderwallen. Westelijk: van Lellens tot Usquert. Oostelijk: van Ten Post tot Spijk. Na de inpoldering (15e eeuw) werd de Fivelboezem in de oude Kroniek “De Graanschuur van de Vriesche Landen”genoemd.

Bron: Historische Vereniging Middelstum (3 april 2018)