Situatie rondom scholenroute.

In een voorgaand stuk is de situatie rondom het kruispunt Boerdamsterweg / Coendersweg / Ploegersweg aan de orde geweest. Nadat een mail geen reactie ontlokte van de gemeente, deed de publicatie op Middelstum-info dit wel. Ook RTV Noord was bereid een item hiervan te maken. Helaas verloor het de nieuwswaarde voor RTV Noord op het moment dat er op vrijdagmiddag na het verschijnen van het stuk op Middelstum-info alsnog een telefonisch reactie kwam van de gemeente Loppersum.

Momenteel is het kruispunt vlak voor de werkplek van de bouwversterkende maatregelen schoon van werkauto’s. Helaas is dat niet te zeggen van de Boerdamsterweg (het dorp uit). Hier staan nog elke dag een rijtje auto’s. En dit op een plek waar zelfs bewoners geen auto neerzetten! Tijdens de spits van het halen en brengen van kinderen blijft de situatie onoverzichtelijk en moet men zeer alert zijn voor verkeer van allerlei kanten en op de verkeerde weghelft hierdoor. Het verkeer moet, als je Coendersweg/Ploegersweg op wilt draaien om de rij auto’s heen. Daarbij is het lastig om, als je vanaf de Klim-op wilt oversteken om (als kind), overzicht te houden op het verkeer wat er langs komt rijden (om de auto’s heen). Kortom, nog steeds een onhandige, onoverzichtelijke, gevaarlijke en zeker ook onwenselijke situatie!

07042018 Scholenroute

Helaas zal het de komende tijd een dagelijkse uitdaging blijven om langs alle obstakels en verkeersdeelnemers je veilig voort te bewegen. De onvoorspelbaarheid van fietsers, overstekende kinderen en het ontbreken van een route en oversteekplek blijft een issue. Helaas kan men aan de buitenkant vaak slecht zien welke route iemand wilt nemen. het feit blijft dat het hier toch ook écht een 30km zone is en men (zeker in een auto) rekening dient te houden met juíst dit soort (onverwachte) omstandigheden. Hierbij dan ook een oproep om beleefd en oplettend te blijven als verkeersdeelnemer.

Inmiddels heeft de gemeente aangegeven dat ze in gesprek zijn geweest met de aannemer om het kruispunt vrij te houden van parkerend werkverkeer, wat ook grotendeels gelukt is. Ook gaven ze aan dat ze aan het nadenken zijn over maatregelen. Maatregelen om een duidelijke oversteekplaats te markeren, vooralsnog geen zebrapad, maar wel ‘iets’ om aan te geven dat er een plek is waar kinderen en ouders veilig over kunnen oversteken. Daarbij heeft de gemeente ook de tip meegegeven om de scholen te bereiken (voetgangers en fietsers) vanaf het pad achterlangs de sporthal van de tafeltennisvereniging. Daarbij komt dat er vanuit de buurt rondom de school er in het recente verleden reacties geweest zijn over het verkeer. Dit heeft de gemeente doen besluiten om vooralsnog geen vaste scholenroute (Vlaslaan in –Boerdamsterweg uit) middels borden te realiseren. De wegen zijn niet uitgerust om deze stroom auto’s te verwerken. Ook was er de tip van de gemeente om middels klaar-overs kinderen veilig te laten oversteken. De gemeente wilde hier nog met de Klim-op in overleg.

Toch blijf ik me als omwonende en ouder verbazen over het tempo waarin de gemeente acties onderneemt om de situatie voor alle verkeersdeelnemers zo snel mogelijk veilig en overzichtelijk te krijgen. Zo zou een (tijdelijk) parkeerverbod aan één kant van de Boerdamsterweg ook een goede oplossing zijn om toch écht duidelijk te maken dat het (langdurig) parkeren vlak vóór een kruising en in een schoolroute geen handig plan is.

Mochten er nog meer omwonenden en/of ouders zijn met tips over de situatie, neem dan even contact op met de gemeente Loppersum, wellicht dat we er samen voor kunnen zorgen dat er sneller iets gebeurt.

Bron & foto: Aniëla Sirks (7 april 2018)