Laatste avond seizoen Passage Middelstum-Rondom.

Het is alweer de laatste avond van het seizoen. Ds.R.C.E.Lafeber uit Gorredijk zal ons anekdotes vertellen over het kerkelijk leven.

HoeksteenkerkMiddelstum


Woensdag 11 april In Op ’t Houkje , de zaal bij de Hoeksteenkerk in Middelstum. Aanvang 19.45 uur.

Bron: Passage Middelstum-Rondom (9 april 2018) foto toestel Archief