22 verenigingen in Middelstum wisselen
ideeën uit over samenwerking.

Middelstum heeft een rijk verenigingsleven met veel actieve vrijwilligers. Het dorpszwembad wordt bijvoorbeeld helemaal door vrijwilligers onderhouden en gerund. En ook het beheer van de nieuwe Hippolytushal wordt geregeld door de gezamenlijke sportverenigingen in het dorp. Binnenkort gaat in het dorp een nieuwe dorpcoöperatie van start, die zich onder meer bezig gaat houden met dorpseigen zorg voor de inwoners.

14042018 Verenigingsavond

Avond over samenwerken
Stichting Dorpsbelangen Middelstum wilde graag weten of het mogelijk is om (nog) meer samen te werken in het dorp en organiseerde afgelopen donderdag een avond voor alle verenigingen en stichtingen in het dorp. De belangstelling voor het onderwerp bleek groot. Maar liefst 22 verenigingen kwamen naar zalencentrum Vita Nova om mee te denken over mogelijkheden voor samenwerking.

Veel goede ideeën
Er ontstonden verschillende goede ideeën, zoals het organiseren van een feestweek rond de kermis, het opkopen en verduurzamen van het Hippolytushoes en discotennis in de tent van Sunsation. Een ander idee was om de vrijwilligers in het dorp in kaart te brengen en een gezamenlijke pool van verkeersregelaars te maken in het dorp. Ook het idee voor een gezamenlijke agenda voor het plaatsen van evenementen kwam aan bod. Alle ideeën worden verzameld en teruggekoppeld naar de verenigingen.

Samenwerken via online tool
De verenigingen gaan in de samenwerking gebruik maken van MijnDorp.nl. Via deze online applicatie staan de bestuursleden van verschillende verenigingen met elkaar in contact. Iedere vereniging heeft een eigen online werkomgeving voor het plannen en bewaren van vergaderingen, projecten en documenten. Via de evenementenkalender kunnen verenigingen zelf evenementen en activiteiten plaatsen. Zo wordt voorkomen dat er meerdere activiteiten op dezelfde dag worden geplaatst.

Ook de gemeente Loppersum was vertegenwoordigd op de verenigingenavond. De gemeente gaat komend jaar onderzoeken of de samenwerking met het dorp meer online geregeld kan worden.

Bron: MijnDorp & Dorpsbelangen Middelstum (14 april 2018) foto toestel Marko Datema