Positieve resultaten na eerste kwartaal diftar.

Huishoudens uit de gemeente Loppersum betalen sinds begin dit jaar een gedifferentieerd bedrag voor hun afval. Dit betekent dat zij betalen voor het aantal keren dat de grijze container geleegd wordt en de hoeveelheid aan kilo's in de grijze container. De groene container wordt kosteloos geleegd. Hiermee wil de gemeente stimuleren dat inwoners minder afval produceren en afval beter scheiden.

Grijze afvalcontainer

Positieve eerste resultaten
De eerste resultaten laten zien dat sinds januari minder grijs en meer groen wordt ingezameld. Dat is een goede ontwikkeling. Huishoudens leveren minder en minder vaak restafval in. Ook een betere scheiding van afval is verantwoordelijk voor de daling van restafval. Uit een sorteeranalyse van september 2017 blijkt bijvoorbeeld dat ongeveer 30% van het afval in de grijze container in de groene container hoort. Harde conclusies kunnen uiteraard nog niet worden getrokken, maar de eerste resultaten van de invoering van Diftar zijn positief. De komende maanden gaat de gemeente inzetten op meer bewustwording over afvalscheiding.

Gemeente voert controles uit op afval in containers
In de praktijk blijkt dat in de groene containers soms afval wordt aangetroffen dat daar niet in hoort. Bij het legen van de containers kan worden gezien of er verkeerd afval uit de containers valt. Zoals bouwafval in de grijze container of kunststof in de groene container. Komt dat voor, dan heeft dat als gevolg dat het afval niet of niet goed verwerkt kan worden tot nieuwe grondstoffen. Om dit te voorkomen is de gemeente gestart met het uitvoeren van controles. Toezichthouders van de gemeente hebben de afgelopen dagen in enkele dorpen de groene containers gecontroleerd. Deze controles bestaan uit een korte visuele inspectie. Als verkeerd afval is aangetroffen, dan is de container teruggezet bij de woning en dus niet geleegd. Deze containers zijn voorzien van een waarschuwing. Bij een nieuwe overtreding kan een geldboete volgen. Er zijn bij een eerste ronde 162 containers gecontroleerd, waarvan 11 containers zijn teruggezet en van een waarschuwing zijn voorzien.

Bron: Gemeente Loppersum (19 april 2018) foto toestel Archief