Groninger Gasberaad bezorgd over onduidelijkheid rond versterken Groningen.

Versterken, afzien van versterken of maar helemaal niet meer versterken? De Babylonische spraakverwarring over over wat er met de huizen in Groningen moet gebeuren is compleet. Het Groninger Gasberaad vraagt in een brandbrief om duidelijkheid.

06052018 Versterken

Op drieduizend adressen in Groningen viel het vorige weekend een brief van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) in de bus. In de helft daarvan stond te lezen dat er meer tijd nodig is om te besluiten of het versterken van het huis door kan gaan. Dat kan enkele weken duren.

Onderzoeksresultaten
De andere 1500 huishoudens kregen een brief met de strekking dat minister Wiebes, de tien Groninger gemeenten en de provincie willen wachten op onderzoeksresultaten, alvorens te besluiten of versterken überhaupt doorgaat. ,,Voor uw (huur)woning of gebouw wordt het versterkingsprogramma uitgesteld tot na de zomer. Dan wordt er een besluit over genomen.’’

,,Kan op basis van het recente voornemen van het kabinet, om de gaswinning in Groningen versneld af te bouwen, besloten worden om de versterking pas op de plaats te laten maken?’’, vraagt voorzitter Jan Wigboldus van het Groninger Gasberaad zich af in een brandbrief aan lokale, regionale en landelijke politici.

Consequenties
,,De minister is van mening dat zijn voornemen om de gaskraan versneld dicht te draaien direct consequenties heeft voor het versterken van gebouwen. Alleen daar waar (bijna) is begonnen met de versterking, dan wel sloop/nieuwbouw, kan de operatie zoals afgesproken worden afgemaakt. Voor al het overige wil hij een heroverweging’’, schrijft Wigboldus.

,,Groninger gemeenten vinden het vertragen van de versterking onacceptabel. Minister Wiebes schrijft het volkomen logisch te vinden en de provincie zwijgt. Toch schrijft de NCG aan inwoners dat is besloten tot het maken van een pas op de plaats bij de versterking. De zes gemeenten die deel uitmaken van de versterkingsopgave, zijn het daar pertinent níet mee eens.’’

Medeverantwoordelijk
Gemeenten zijn het niet eens met het pas op de plaats maken van de versterkingsoperatie. Anderzijds, schrijft Wigboldus, worden ze door de Nationaal Coördinator Groningen opgevoerd als medeverantwoordelijke partij.

,,Dit zijn tegenstrijdige signalen. Dat is wel het laatste waar behoefte aan is. De chaos is al groot genoeg. Wij pleiten voor heldere, transparante communicatie naar de bewoners. Kom met een éénsluidend standpunt vanuit de hele regio. Zo blijft onduidelijk hoe de provincie tegenover het pas op de plaats maken van de versterking staat.’’

Verontrustend
De verontrustende suggestie van ‘tijdelijk versterken’ roept bij het Groninger Gasberaad vragen op. ,,Tot nu toe heette dat ‘stutten plaatsen’. Misschien is tijdelijk versterken een oplossing voor monumenten, om zonder definitief ernstig aangetast te worden door de periode van aardbevingen heen worden geholpen. Maar woningen op grote schaal tijdelijk versterken? Daar wordt niemand beter van.’’

Bron: Dagblad v/h Noorden (6 mei 2018) foto toestel Janneke van der Laan