In memoriam, E. Tempel, juf

02062018 Vrededuif

Zij was nog zo'n schooljuffrouw
van de beproefde oude stempel
Ze was schrander en goed belezen
een minzame gerijpte grande dame
En hoewel bijzonder spraakzaam
sprak zij geen onvertogen woord
Haar hele fraaie voornaam
door haar ouders eertijds
honderdentwee jaar geleden
aan haar geschonken
had niemand ooit gezien
En eenieder die haar kende
noemde haar juf of tante Dien
Zij werd zo oud dat we dachten
dat ze er altijd al geweest was
en ook altijd bij ons blijven zou
Tot we die vierde mei jongstleden
haar in een dankdienst gedachten
en haar welluidende naam
bijna adellijk en hemels tegelijk
op de rouwkaart zagen staan
Haar naam was: Emgerdina Tempel

 

Bron: Peter Pruiksma (2 juni 2018) foto toestel Rechtenvrije foto van Pixabay