Oprichtingsvergadering Dorpscoöperatie.

Op zaterdag 8 september as. tussen 16.00 en 18.00 uur wordt de Dorpscoöperatie voor Middelstum, Huizinge, Westerwijtwerd, Toornwerd, Kantens en Fraamklap opgericht in Vita Nova Middelstum. De coöperatie geeft met de oprichting gevolg aan de uitkomsten van de Dorpsenquête die in maart aan het dorp is gepresenteerd en heeft als doel de leefbaarheid van de inwoners van de genoemde dorpen te bevorderen door het coördineren en uitvoering geven aan het zogenaamde Noaberschap.

23022018 Dorpscooperatie Middelstum

Omkijken naar elkaar, elkaar helpen met klusjes en het makkelijker maken om elkaar te ontmoeten. De coöperatie probeert daarnaast het woonzorgcentrum met haar functie voor het dorp en haar omgeving te behouden.

Inwoners van alle dorpen zijn van harte welkom om dit mee te vieren. Het bestuur zal benoemd worden en de naam van de coöperatie zal bekend gemaakt worden. Ook kunnen inwoners van de dorpen lid worden van de coöperatie.

Bron: Dorpscoöperatie Middelstum (26 augustus 2018)