Curiosa zingt voor Dorpsbelangen in Oosterwijtwerd.

Zondagmiddag 23 september geeft Vocaal Ensemble Curiosa een bijzonder concert in de Mariakerk van Oosterwijtwerd. Curiosa is verbonden aan Stichting Stem uit Middelstum en geeft twee keer per jaar een benefietconcert om geld in te zamelen voor een goed doel.

19092018 Stichting Stem

Volgend jaar bestaat de Vereniging Dorpsbelangen in Oosterwijtwerd 40 jaar. Reden om het dorp in de bloemetjes te zetten. Dat zou de Vereniging letterlijk willen doen, met de aanschaf van zogenaamde hanging baskets, bloemenmanden die aan lantarenpalen zijn bevestigd en door de dorpsbewoners zelf zullen worden onderhouden. Curiosa wil de opbrengsten van het concert van 23 september voor dit doel bestemmen. De Vereniging Dorpsbelangen heeft er verrast en verheugd op gereageerd.

Curiosa zingt 4-stemmig onder enthousiasten en professionele leiding van Julia Zaytseva. Er wordt een gevarieerd repertoire ten gehore gebracht van oude klassiekers van Mendelssohn en Pachelbell tot hedendaagse songs met daartussen romantische en lichte muziek in verschillende talen.

Het concert van Curiosa begint om 14.30 uur. De toegang tot het concert is gratis, uiteraard wordt een gulle gift voor het jubileum van Dorpsbelangen erg op prijs gesteld.

Bron: Stichting Stem (19 september 2018)