't Werd menens in Middelstum, de ommezwaai.

Peter Pruiksma droomt over Middelstum deel 2.

In dit deel kiest het landsbestuur het hazenpad uit angst voor de woede van vertoornde vuur en vlam spuwende regionalen.

16072016Gaswinningsbesluit

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na de ramp neem ik poolshoogte op de onheilsplek een onherbergzame vlakte met slenken en kleistroken Al gauw valt mijn oog op verscheidene gouden munten die ik opraap en wegsluit in m'n jaszak dichtgeritst Ik stuit op een tegemoetkomend meisje met haar zusje aan het rondspeuren Nou succes meester zegt ze me ronduit maar niet geheel gemeend in het voorbijgaan achteloos de bobbel bekijkend in m'n linker jaszak

's Ochtends draag ik het goudgeld af op 't gemeentehuis De waarde van al het bij de beving prijsgegeven goud lijkt toereikend voor de restauratie van kerk en toren Er zijn bekendmakingen over de impact van de catastrofe de verreweg hachelijkste bevingsramp ooit in ons land Het landsbestuur lichtte de hielen is hals over kop met een asielaanvraag op zak naar elders vertrokken Uitgeweken terwijl Groningen beeft voor naschokken rouwt om de doden en vermisten de talrijke gewonden gruwelt nu er zoveel onroerend goed teniet is gegaan

Krachtdadig formeert Zijne Majesteit een noodkabinet Dit gezag gelast de realisatie van een nieuw landsdeel dat het hele bevingsgebied beslaat als naam draagt Het Hogeland en Middelstum als hoofdplaats krijgt Een commissie van 's werelds knapste seismologen vist uit hoe bevingen na gaswinning alhier adequaat zijn in te dammen Alle aardgasbaten zijn bestemd voor wederopbouw en bloei van de geteisterde streek

Bron: Peter Pruiksma (5 oktober 2018) foto toestel Archief