“Voordeelregel” IMG pakt nadelig uit voor zwaarst getroffen huizen. - Middelstum Info

Menu
Menu
Ga naar de inhoud

“Voordeelregel” IMG pakt nadelig uit voor zwaarst getroffen huizen.

Vanaf september kunnen woningbezitters bij het IMG een vergoeding voor waardedaling door aardbevingen aanvragen. Appingedam en Loppersum zijn als eersten aan de beurt. Gedupeerden vinden op de website hoe de vergoeding berekend wordt, en de eerste bedragen zijn al uitbetaald. Met trots meldt het IMG dat het zaken in het voordeel van de eigenaar uitlegt. Maar dat blijkt voor duizenden eigenaren in het hart van het aardbevingsgebied zoals Loppersum en Huizinge helemaal niet het geval te zijn. Omdat het IMG de regeling niet wil aanpassen, is de website www.bezwaar-waardedaling.nl gemaakt die eigenaren ondersteunt bij het maken van een bezwaarschrift.

Achtergrond
Het IMG betaalt in het risicogebied een vast percentage van 2,7%, plus een percentage dat afhangt van de mate waarin de woning last heeft gehad van aardbevingen. Dat laatste kan in het model dat het IMG gebruikt op twee manieren: door het aantal bevingen te tellen, en door de grondsnelheden op te tellen die deze bevingen veroorzaakt hebben. De uitkomsten ontlopen elkaar niet veel, maar over alle woningen gezien is de gemiddelde waardedaling iets groter als je met het aantal bevingen rekent. Het IMG heeft gekozen wat voor gedupeerden het meest voordelig is, en baseert daarom de extra vergoeding (van 0,92% per beving) op het aantal bevingen. Prima zolang je alleen naar gemiddelden kijkt en geen verdere details publiceert. Maar inmiddels hebben Stichting WAG en de woningcorporaties voor hun schadeclaim tegen de NAM de aardbevingsinvloed per woning laten berekenen met dezelfde formules als het IMG hanteert. Zij stellen deze ook ter beschikking voor eigenaren die een beroep doen op de waardedalingsregeling. En dat leidt tot een schokkende conclusie over de ‘voordeelregeling’. Als je op basis van het gunstiger gemiddelde ieder afrekent naar het aantal bevingen, verdwijnt uit beeld dat een eigenaar die bijvoorbeeld vijf lichtere bevingen heeft gehad evenveel compensatie krijgt als iemand die de vijf zwaarste heeft ondergaan. Om te kijken welke gevolgen dat heeft is voor iedere woning berekend wat de vergoeding volgens het IMG (gebaseerd op het aantal bevingen) zal zijn, en wat men zou krijgen als de berekening wordt gemaakt met grondsnelheden. Dan blijkt inderdaad dat de gemiddelde uitkomst 0,73 procentpunt hoger is als je met aantal bevingen rekent. Maar ook dat er 6.500 eigenaren zijn die beter af zijn als de grondsnelheden als maat genomen worden. Dat betreft eigenaren van woningen die een betrekkelijk klein aantal bevingen met relatief grote magnitude hebben ondergaan.

Als illustratie onderstaande grafiek voor de woningen in Loppersum waar dit van toepassing is.

Het verschil kan oplopen tot 8,38% (enkele woningen in Westeremden), dat betekent dat deze eigenaren (uitgaand van een gemiddelde WOZ waarde van rond 150.000 euro) er 12.000 euro bij inschieten. Ook in Huizinge is de regeling erg nadelig en krijgen eigenaren bijna 7% van hun WOZ waarde minder dan wanneer met grondsnelheden zou worden gerekend. Over alle woningen in Loppersum loopt het nadeel op tot rond 9 miljoen euro. Het is wel een bittere ironie dat juist eigenaren in Huizinge, de plaats die het meest genoemd wordt in de historie van de aardbevingen, horen bij degenen die het sterkst gedupeerd worden door de op het eerste oog ‘voordelige’ keuze van het IMG.

De oplossing is eenvoudig: hou vast aan het uitgangspunt om te kiezen wat het meest voordelig is, maar doe dat door voor iedere individuele woning te berekenen welke grondslag (aantal bevingen of grondsnelheden) voor de eigenaar het gunstigst uitkomt. Alle gegevens om dat te doen liggen klaar. Daarmee wordt ook een ander probleem uit de wereld geholpen. Want het IMG baseert zijn uitkering op een soort gemiddelde voor het aantal bevingen per postcodegebied. Maar er zijn postcodegebieden waar sommige woningen tot 3 meer bevingen hebben gehad dan het gemiddelde waar de uitkering mee wordt berekend. Voor naar schatting 8.000 eigenaren in het totale risicogebied leidt ook dat tot rechtsongelijkheid en een te lage vergoeding.

Het IMG is niet ingegaan op – mede door Gasberaad en Groninger Bodem Beweging ondersteunde -  voorstellen om de waardedalingsregeling aan te passen. Dat zou iedereen een hoop rompslomp besparen, en zorgen voor gelijke behandeling van alle eigenaren, ongeacht hun ‘handigheid’ in het omgaan met instanties als het IMG. Nu is de enige oplossing dat gedupeerde huiseigenaren die het aangaat ieder voor zich bezwaar maken tegen de te lage vergoeding. Zij hebben daarvoor zes weken de tijd na ontvangst van het bericht over het toegekende bedrag. Omdat de uitkomst voor iedere woning anders is, hebben we de website  www.bezwaar-waardedaling.nl gemaakt. Eigenaren kunnen daar nagaan of zij op grond van het werkelijk aantal bevingen of grondsnelheden een hogere vergoeding voor hun woning zouden krijgen, en een bezwaarschrift ophalen.

Bron: George de Kam, emeritus hoogleraar Volkshuisvesting en grondbeleid Rijksuniversiteit Groningen g.r.w.de.kam@rug.nl of 06-51564379 & Wim Blanken, ICT specialist wim.blanken@familieblanken.nl (13 november 2020)

© Stichting Middelstum-info
Hoofdsponsors van onze website
Terug naar de inhoud