Algemene ledenvergadering Middelstroom. - Middelstum Info

Menu
Menu
Ga naar de inhoud

Algemene ledenvergadering Middelstroom.

Op woensdag 24 maart 20.00 uur houdt Energiecoöperatie Middelstroom een digitale Algemene ledenvergadering. Na afloop van het formele deel met Jaarverslag en bestuurs- en financiële zaken 2020 zal Michiel Mulder, werkzaam bij Bronnen van Ons, het plan voor het zonnepark Steckerstroom toelichten. Iedereen die kennis wil nemen van dit plan is welkom.Het plan ligt op dit moment bij de gemeente Eemsdelta. Daar wordt het plan samen met andere initiatieven in een soort “aanbesteding” beoordeeld. Van tevoren zijn regels vastgesteld waar een initiatief aan moet voldoen en of het past in door de gemeente Eemsdelta vastgestelde Regionale Energie Structuur(RES). Op of rond 1 april zal de gemeente bekend maken welke initiatieven de kans krijgen om door te gaan. Dan starten –wettelijk vastgestelde- inspraakrondes.

Er is op de ALV enige ruimte tot het stellen van vragen, het is bedoeld om kennis te nemen van het plan, gezien de fase waarin de “aanbesteding” zit. U kunt zich van tevoren aan te melden op info@middelstroom.nl en ontvangt dan de link om deel te nemen via zoom.

Bron & foto: Middelstroom (16 maart 2021)
© Stichting Middelstum-info
Hoofdsponsors van onze website
Terug naar de inhoud