De stoepen worden steeds Groener - Middelstum Info

Menu
Menu
Ga naar de inhoud

De stoepen worden steeds Groener

Het is nog maar eind april maar veel stoepen in Middelstum zitten nu al zo vol met gras en paardenbloemen dat je je gaat afvragen waar nu eigenlijk de stoep is gebleven. Vooral op plaatsen waar geen huizen staan ziet het er vaak erg onverzorgd uit.Op de website van de gemeente Loppersum staat onderstaand bericht te lezen:
Onkruid is hardnekkig en voor veel mensen een bron van ergernis. Het groeit overal en bij warm en vochtig weer groeit het extra snel. Ook tussen tegels, in goten, op stoepen en opritten. Sinds 31 maart 2016 geldt een verbod op professioneel gebruik van alle gewasbeschermingsmiddelen (zoals Round-Up en Clear-Up). Dit betekent dat de gemeente alternatieve (en vaak minder effectieve) methoden moet gebruiken om onkruid op verhardingen te bestrijden.De gemeente Loppersum gebruikte tot maart vorig jaar middelen met de werkbare stof glyfosaat (zoals Round-Up en Clear-Up). Het nadeel van glyfosaat is dat het slecht afbreekbaar is, gemakkelijk afspoelt naar het grond- en oppervlaktewater en moeilijk te verwijderen is uit het drinkwater. Daarom is het verbod ingesteld.Alternatieve methoden zijn aanzienlijk duurder. De gemeente Loppersum heeft er voor gekozen het budget voor onkruidbestrijding niet direct te verhogen, maar eerst de gevolgen van het verbod op het gebruik van chemische middelen te aanschouwen. In 2016 viel het vergroenen van de verhardingen mee en bleef het straatbeeld acceptabel. Dit seizoen zien we duidelijk de gevolgen van het verbod. Warmte en vocht zorgen voor een explosie in onkruidgroei. Vooral weinig belopen trottoirs, goten en de paden op de begraafplaatsen staan vol onkruid. Het beeld is daardoor niet langer acceptabel. Op dit moment wordt door onze groenaannemer en de buitendienst van de gemeente met man en macht gewerkt om het onkruid op verhardingen te verwijderen. Hierdoor verwachten we dat over twee weken de dorpen en begraafplaatsen voor het grootste deel op orde zijn.Wij vragen ook uw hulp
Op de begraafplaatsen in Stedum, t Zandt en Middelstum houden vrijwilligers de paden vrij van onkruid. Ook u kunt helpen de stoep voor uw woning schoon en onkruidvrij te houden. Een eenvoudige manier om onkruid te bestrijden is met de hand (uitkrabben van de voegen of afsteken). Daarnaast voorkomt het regelmatig schoonvegen van de stoep en goot met een harde bezem veel onkruidgroei. Zaadjes en kleine kiemplantjes worden daarmee verwijderd.

Of iedereen deze oproep heeft gelezen weten we natuurlijk niet. “Je eigen stoepje” schoonvegen lukt in veel gevallen nog wel, maar hoe gaat een dorp om met al die grote stukken stoep waar geen woningen staan? Waar ligt die verantwoordelijkheid? Als de vergroening van stoepen in dit tempo doorgaat dan ga je je afvragen hoe mensen die slecht ter been zijn zich gaan verplaatsen.

Bron: Team Middelstum-info (28 april 2019) Foto’s Jannes Klaassen
© Stichting Middelstum-info
Hoofdsponsors van onze website
Terug naar de inhoud