Dorpsschouw Middelstum heeft plaatsgevonden - Middelstum Info

Menu
Menu
Ga naar de inhoud

Dorpsschouw Middelstum heeft plaatsgevonden

Beste inwoners, Op 15 januari heeft er een dorpsschouw plaatsgevonden. Dorpsbelangen is met de gemeente om tafel geweest en hebben verbeterpunten en ergernissen besproken die door inwoners zijn aangeleverd of bij Dorpsbelangen is binnengekomen. 
Hier een overzicht:

Mededelingen van de gemeente:
De oude lichtmasten aan de Hippolytuslaan en G. Manningalaan worden dit jaar vervangen.
  Het 2e deel herbestrating G.Manningalaan wordt dit jaar uitgevoerd.
  De vlonderbruggetjes aan de Bosrand worden in het voorjaar schoongemaakt en verrotte planken vervangen.
 
Meldingen uit het dorp:
 1. Er staat veel onkruid op het fiets-voetpad tussen Boerdamsterweg 12 en 12 A
   (vrijgemaakte kerk en school) naar gymzaal Coendersweg 15A.
   Afhandeling: Is inmiddels schoongemaakt en tegels opnieuw gelegd.

 1. Van het half verharde Bokkeboardpad vanaf de Bosrand tot aan het smalle wandel/fietspad van asfalt, blijft na een regenbui veel water staan. Verzoek is om het gehele gedeelte aldaar  uit te vullen.
   Afhandeling: Is in de winter een terugkomend beeld. Wordt door ons niet echt als een probleem gezien.

SDM is niet tevreden over deze oplossing en de gemeente wordt gevraagd hier een oplossing voor te bedenken. Is op te vullen met grind of zand.
 
 1. Achter de wilgen aan de Bokkeboardpad, vanaf de Esdoornlaan ligt nog steeds veel riet op walkant. Wordt dit nog weggehaald.
   Afhandeling: wordt niet afgevoerd. Wij gaan gedurende het seizoen nog klepelen. 80% is inmiddels afgevoerd.
 
 1. Er is een rood/wit ijzeren paaltje (Amsterdammertje?) verrot. Er zitten scherpe delen aan. Het paaltje staat aan de Bosrand bij het begin van het half-verharde Bokkeboardpad. Verzoek is om het paaltje te vervangen.
   Afhandeling: Paaltje is inmiddels vervangen.

 1. De Gracht rondom het nieuwe Kindcentrum `WIJland` aan de Zuiderstraat ziet er erg slordig uit vanwege vervuiling en hoge riet.
   Afhandeling: Wordt schoongemaakt zodra de taluds droger zijn.
 
 1. Hoek Zuiderstraat / Coendersweg (voor de kleine parkeerplaats) is ernstig beschadigd en levert gevaar op voor wandelaars en fietsers.
   Afhandeling: Is in behandeling. Wordt z.s.m. opgepakt.
 
 1. Het bankje op het Concordiaplein staat nu pal achter twee bloembakken Dorpsbelangen verzoekt het bankje te verplaatsen.
   Afhandeling: Dit is in het verleden met dorpsbelangen zo afgesproken. Anders kan niet i.v.m bereikbaarheid van het plein.
 
 1. Verzoek om het houten raamwerk voor de verkiezingsborden te verwijderen nabij Grachtstraat 3
   Afhandeling: Het raamwerk is inmiddels verwijderd.
 
 1. Er zijn veel tegels stuk gereden op het voetpad nabij de kerk aan de Boerdamsterweg. Verzoek het voetpad te verhogen, zodat er geen voertuigen meer over rijden?
   Afhandeling: Wij zullen de kapotte tegels gaan vervangen en gaan het gedeelte verhoogd aanleggen, zoals u voorstelt.

Tevens zijn er diverse melding binnengekomen over de onderhoudstoestand van de voetpaden aan de Groensingel en bij de sporthal aan de Coendersweg. Dit voorjaar worden alle voetpaden geïnspecteerd en zal de kwaliteit van de onderhoudstoestand van de voetpaden worden meegenomen in de meerjarenplanning. Op korte termijn worden deze locaties bekeken en als er gevaarlijke situaties zijn zullen die direct worden verholpen.

Daarnaast is er melding gedaan van de slechte/gevaarlijke bermen van de Delleweg vanaf de Eemshavenweg maar Middelstum. Diepe geulen met water waarin je kan wegzakken. Dit lever soms gevaarlijke situaties op. Er is door SDM een melding gedaan bij de Provincie. De Delleweg komt dit jaar in aanmerking voor onderhoud. Ze gaan daarin de bermen verharden en gaten opvullen. Voorkeur uitgesproken om er een strook aan te brengen, net zoals richting Loppersum.

Wilt u iets melden? Ga dan naar de website van dorpsbelangen, klik op “Dorpsinfo” en vervolgens op “Meldpunt openbare ruimte”. Er zijn veel kleine ergernissen waar we met z’n allen iets aan kunnen doen. Een melding is zo gedaan, de gemeente pakt het probleem graag voor u aan. Als het niet uitvoerbaar is krijgt u altijd een antwoord waarom iets niet uitgevoerd wordt.

Bron: Dorpsbelangen Middelstum (15 februari 2020)
© Stichting Middelstum-info
Hoofdsponsors van onze website
Terug naar de inhoud