GBB: Aandacht voor Groningen juist nu cruciaal - Middelstum Info

Menu
Menu
Ga naar de inhoud

GBB: Aandacht voor Groningen juist nu cruciaal

Het is nu belangrijker dan ooit voor Den Haag om aandacht aan Groningen te besteden, vindt de Groninger Bodem Beweging (GBB). Cruciale afspraken voor de komende jaren worden binnenkort vastgelegd in de Tijdelijke Wet Groningen. Daarom is het onacceptabel dat het Algemeen Overleg van 18 december wordt uitgesteld.  Wet versterking Groningen leidt tot meer vertraging
“Op dit moment ligt er een wetsontwerp waar nogal wat op aan te merken is. Als de wet in deze vorm wordt geaccepteerd zal de versterkingsoperatie nog meer vertragen en voor nog meer onduidelijkheid zorgen. De bureaucratische rompslomp wordt nog groter dan die al is. Ook is er bijvoorbeeld geen plan voor hoe er omgegaan moet worden met de schaarste in de bouwsector. Bovendien wordt de bewoner niet genoeg ondersteund bij de versterking. Er is te weinig aandacht voor zijn rechten. Deze week stuurde de GBB Tweede Kamerleden haar punten van kritiek. Het getuigt niet van respect voor de Groningers dat het overleg nu wordt uitgesteld. Terwijl het juist belangrijk is om de voorgestelde regelingen te bespreken.”

Bezorgde bewoners moeten aanvraag tot opname kunnen indienen
“Het is duidelijk dat de HRA-methode aan alle kanten tekortschiet. Daarom moeten alle 26.000 huizen geïnspecteerd worden. Dat is de enige echte manier om te kunnen concluderen of een woning veilig is of niet. Een pand kan verbouwd zijn, een zwakke constructie hebben, noem maar op. Dat zijn zaken die in geen enkel systeem zijn vastgelegd. Ook dienen de eigenaren zo snel mogelijk ingelicht te worden over hoe het ervoor staat met hun versterkingsplan. Welke batch zit je in, wanneer is je huis aan de beurt, et cetera. Zet de bewoner eens centraal in plaats van de technische aspecten van de versterkingsoperatie. Woningen die aanleiding geven om te vermoeden dat zij bij zwaardere bevingen ernstige risico's lopen, moeten versneld geïnspecteerd en beoordeeld worden. Zelfs de minister en het SodM delen deze mening. ‘Opname op verzoek’ is een jaar geleden toegezegd. Nu is er nog steeds geen loket voor. De GBB vindt dat de NCG daarom zo snel mogelijk een loket moet openen voor 'Opname op verzoek'.”

Schade en versterking moeten beide onder IMG komen
“Het is te zot voor woorden dat schade en versterking gescheiden zijn. De Tijdelijke Wet Groningen, die schadeafhandeling en versterking gaat regelen vanaf 2020, bekrachtigt de scheiding. Voor de bewoner is het één pot nat. Je gaat immers geen schade herstellen als je huis binnenkort versterkt wordt. Toch is versterking straks belegd bij de uitvoeringsorganisatie (nu nog NCG) en de schadeafhandeling bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). De complexe aansturing (twee uitvoeringsorganisaties, twee ministeries en zeven gemeenten) zal een soepele afwikkeling ernstig en nodeloos belemmeren. Daarom is het zo belangrijk dat schadeafhandeling en versterking geregeld worden onder de regie van één uitvoeringsorganisatie: IMG.”

Geen goede regelingen
“Op dit moment worden er twee regelingen vastgelegd. De opkoopregeling, die ervoor moet zorgen dat iedereen die vastzit in zijn of haar huis uitgekocht kan worden, en de waardedalingsregeling, die mensen compenseert voor de waardedaling van hun woning. De opkoopregeling wordt begrensd door een vast budget, waardoor er mensen uit de boot zullen vallen. Die budgetbegrenzing zou er dus niet moeten zijn. De bewoner die vastzit moet in zijn of haar situatie worden tegemoetgekomen; dát moet het uitgangspunt zijn - niet het budget! In de huidige vorm doet de regeling geen recht aan het gestelde doel. De waardedalingsregeling is gebaseerd op de WOZ-waarde van 2019. Onvoorstelbaar, aangezien ernstig beschadigde huizen in de loop der jaren een zeer lage WOZ waarde hebben gekregen. Dus mensen waarvan hun huis extreem in waarde is gedaald, worden het minste gecompenseerd. Bovendien worden mensen die van de NAM waarderegeling gebruik gemaakt hebben uitgesloten van de waardedalingsregeling. Zij maakten vaak noodgedwongen gebruik van de zeer zuinige regeling die de NAM hen bood. Zij moeten daarvoor dan ook gecompenseerd worden binnen de nieuwe waardedalingsregeling.” Het is dan ook noodzakelijk dat dit zo snel mogelijk besproken en aangepakt worden. Voor Groningers leidt het opschorten van het algemeen overleg tot opnieuw vertraging. Weer wordt de bewoner niet vooropgesteld. Politiek onverantwoord!

Bron: Groninger Bodem Beweging (12 december 2019) foto uit het archief
© Stichting Middelstum-info
Hoofdsponsors van onze website
Terug naar de inhoud