Gemeente Loppersum en NCG informeren inwoners over plan van aanpak versterking - Middelstum Info

Menu
Menu
Ga naar de inhoud

Gemeente Loppersum en NCG informeren inwoners over plan van aanpak versterking

In de periode van 10 tot en met 20 december gaan de gemeente Loppersum en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) de inwoners informeren over het vervolg van de versterkingsaanpak van de woningen. De NCG heeft op 22 november jl. het regionale plan van aanpak 'Veiligheid voorop en de bewoner centraal' gepresenteerd. Dit vormt de basis van het nieuwe versterkingsprogramma en aan de lokalestuurgroepen is gevraagd een plan te maken voor de lokale situatie per gemeente.Woningen aan de Boerdamsterweg in Middelstum werden inmiddels al versterkt. Wethouder Pier Prins: "In dit Plan van aanpak voor de gemeente Loppersum worden de bestuurlijke afspraken gekoppeld aan onze lokale praktijk. Niet alleen hebben zich hier tot dusver de zwaarste bevingen voor gedaan, ook zal hier het risico op bevingen het langst kunnen duren. Met het veranderen van de prioriteringssystematiek komen daar de nieuwe risicoprofielen bij. Dit maakt onze opgave nog complexer, vooral in communicatief opzicht. We gaan daarom in de periode van 10 tot en met 20 december de inwoners informeren. Zij krijgen een brief gericht op hun specifieke situatie en worden uitgenodigd voor een bijeenkomst over hun dorp.Tijdens de informatiebijeenkomsten wordt het Plan van aanpak per dorp toegelicht door de NCG en de gemeente Loppersum. We hebben gemeend zo snel als mogelijk onze inwoners te moeten informeren. We hebben veel waardevolle tijd verloren door het stilleggen van de versterkingsopgave door Minister Wiebes. Ik hecht eraan een winstwaarschuwing te geven. Dit Plan van aanpak heeft geen kans van slagen als er onvoldoende capaciteit en geld beschikbaar wordt gesteld door de Minister. "Het plan van aanpak is te downloaden op de website www.loppersumversterkt.nl

Bron: Gemeente Loppersum (5 december 2018) foto uit het archief
© Stichting Middelstum-info
Hoofdsponsors van onze website
Terug naar de inhoud