Gemeente stimuleert verduurzaming en aardgasvrij maken van woning - Middelstum Info

Menu
Menu
Ga naar de inhoud

Gemeente stimuleert verduurzaming en aardgasvrij maken van woning

Op 25 november as is de regeling Aardgasvrij Wonen een van agendapunten van de raadsvergadering. College van Burgemeester en wethouders leggen dit voorstel voor ter besluitvorming aan de gemeenteraad.Wethouder Bé Schollema (Duurzaamheid): "Met de regeling Aardgasvrij Wonen willen we inwoners stimuleren om hun woning te verduurzamen en aardgasvrij te maken. Eén van onze doelen is om de gemeente Loppersum onafhankelijk van fossiele energie te maken.Als de raad instemt met het voorstel kunnen onze inwoners per 1 december tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen en maatregelen om de woning van het gas af te krijgen financieren"

Pilot Aardgasvrije Wijken
De regeling Aardgasvrij Wonen wordt gefinancierd door de Rijksoverheid vanuit de Pilot Aardgasvrije Wijken. De verwachting is dat door middel van deze regeling een kleine 160 woningen duurzamer en aardgasvrij gemaakt kunnen worden. Om aanspraak te kunnen maken op de regeling Aardgasvrij Wonen hanteert de gemeente het principe op is op.

Bron: Gemeente Loppersum (21 november 2019) foto Pixabay rechtenvrije foto's
© Stichting Middelstum-info
Hoofdsponsors van onze website
Terug naar de inhoud