Hippolytushoesruimte voor even Historisch Café - Middelstum Info

Menu
Menu
Ga naar de inhoud

Hippolytushoesruimte voor even Historisch Café

Voor de algemene ledenvergadering van de Historische Vereniging Middelstum hadden de vrijwilligers van het Hippolytushoes hun multifunctionele ruimte omgetoverd tot  een historisch café passend bij de gebruikers van die avond. Na een hartelijk welkom door de a.i. voorzitter Jetze Smit werd er in het begin van de avond stil gestaan bij het plotselinge overlijden van onze gewaardeerde voorzitter Meindert Schollema, een in Memoriam werd voorgelezen.

Alle leden hadden vooraf aan de vergadering het Jaaroverzicht van 2019, de notulen van de vorige jaarvergadering  en de financiële verslagen van 2019 per mail of per post ontvangen. Jetze Smit nam verslag voor verslag met de bezoekers door en bij geen van de verslagen waren er vragen of opmerkingen te melden. Aangezien beide kascommissieleden, de Groot en Oomkens, genoten van een vakantie op een andere plaats, werd via de mail de vergadering geïnformeerd over hun bevindingen tijdens de controles.

De tekst in de mail is als volgt: Beide administraties worden middels een boekhoudsysteem met de computer uitgevoerd en geven ,mede daardoor, een helder en inzichtelijk beeld van de werkelijkheid. De kascommissie stelt vast dat administratie en saldi kloppen en stelt de algemene ledenvergadering voor de heren Geut en van der Kooi te déchargeren voor het afgelopen boekjaar. Omdat Dhr. Oomkens de kascommissie verliet werd als een nieuw lid Louki Ennik benoemd.
Een punt waar de vereniging als een tijdje mee worstelt is het archief, deze bevind zich in het Hippolytushoes in een te warme ruimte wat de meeste archiefstukken niet ten goede komt. Aan de bezoekers werd gevraagd om met het bestuur na te denken over een ruimte die permanent ingericht kan worden als archiefruimte en waar ook door de leden gewerkt en gezocht kan worden. Aangezien er momenteel veel materiaal op de grond staat en in dozen zit werd de leden gevraagd of ze nog ergens archiefkasten wisten die we voor de materialen kunnen gebruiken, spontaan werden er die avond al een aantal kasten aangeboden.

Dan was de tijd aangebroken om een nieuwe voorzitter te kiezen, het voorstel van het bestuur om hiervoor Reint Wobbes te benaderen, en er geen tegenkandidaten waren aangemeld, werd Reint dan ook door de ledenvergadering onder een hartelijk applaus aangesteld als voorzitter. Er werd tijdens deze avond afscheid genomen van Ties Groenewold als bestuurslid en Ties werd door middel van een doos regionaal bier bedankt  voor zijn diensten de afgelopen jaren. Daar er geen vragen naar voren kwamen tijdens de rondvraag werd de pauze aangekondigd en kreeg men uitleg over de Middelstumer Historische puzzelroute die was uitgezet door enkele bestuursleden.

Na de pauze gingen de bezoekers aan de wandel om de puzzel op te lossen, het was de bedoeling om van 21 foto’s de antwoorden te geven en daar een bepaalde letter in een kleurvak te zetten, zoals dit van te voren was aangegeven. Inmiddels waren de bezoekers allemaal voorzien van een drankje met de daarbij behorende hapjes en werd er veel nagesproken over de Historische vragen. Dat er wat souffleurs rondliepen bleek wel tijdens de controle van de oplossingen, want alles was door iedereen goed beantwoord.
Het was een schone eerste officiële daad voor de voorzitter om uit de goede inzendingen een winnaar te trekken, de prijs ging naar de dames Hilda en Hennie. Nadat de bezoekers nogmaals waren voorzien van een drankje werd er gezellig nagebabbeld en bedankte de voorzitter de vrijwilligers van het Hippolytushoes heel hartelijk voor al het werk dat ze voor deze avond hadden verricht en wenste iedereen een wel thuis en tot de volgende bijeenkomst.

Bron & foto's: Historische Vereniging Middelstum (29 februari 2020)
© Stichting Middelstum-info
Hoofdsponsors van onze website
Terug naar de inhoud