Jaarverslag Verzoamelstee Hippolytushoes 2019 - Middelstum Info

Menu
Menu
Ga naar de inhoud

Jaarverslag Verzoamelstee Hippolytushoes 2019

2019. Wat een jaar. Al een aantal jaren gingen de geruchten. En op 31 augustus 2019 werden de geruchten werkelijkheid. Diverse gesprekken volgend. Bewoners moesten naar andere locatie/woning kijken. Personeel moest naar nieuwe werkplekken zoeken. De één ging wonen of werken in Uithuizen, de andere vertrok naar Loppersum, Uithuizermeeden of Winsum.

Het werd allemaal heel definitief. De kamers werden leger. En eind juni waren alle bewoners al weg. En de laatste personeelsleden vertrokken ook. Een paar bleven nog om te helpen met de verhuizing.

Een verkoopochtend werd geregeld. Personeel, vrijwilligers en bewoners kregen de mogelijkheid om spullen te kopen. Het verhuisteam en een vertegenwoordiger kwamen van het Zonnehuis. Zij moesten alles regelen. Het was niet altijd leuk. Tranen vloeien. Er was veel onzekerheid. Wat mocht blijven, wat moest mee. Gelukkig was het al gauw duidelijk dat we van Woonzorg de grote zaal mochten blijven gebruiken. Spullen die we wouden houden om weer te gebruiken werden gekocht op de veiling. Dingen waarvan wij van mening waren dit hoort in Hippolytushoes bleven op het Hippolytushoes. Want de vrijwilligers wouden verder. Bij de rest moest alles leeg opgeleverd worden. Van sommige dingen hebben we nooit iets gesnapt.

De lijst was bijgehouden wat van de vrienden van het Hippolytushoes was. Vanuit het Zonnehuis mochten de tafels en stoelen blijven staan. Gelukkig, want wat is een zaal zonder tafels en stoelen. Ook andere dingen zijn in overleg gebleven. Maar ook dingen die waren toegezegd, werden toch ineens nog weer weggehaald. Het waren hectische maanden. 31 augustus de deur ging dicht van het Hippolytushoes. Geen zorg meer, lege etages......

1 september 2019. Hoe nu verder.....Bewoners van de aanleunwoningen wisten niet waar ze aan toe waren. Het vertrouwen was weg. Er heerste angst. Beveiligers die de maanden juni, juli de boel in de gaten moesten houden, waren ook weg. Wat ging er nu met hun gebeuren. Zou er nu niets meer zijn. Was het nu alleen maar wonen en dat is het.

Ook onder de vrijwilligers zijn er diverse gesprekken geweest. Wat gaan we doen, wie gaat verder. En met elkaar hebben we de schouders er onder gezet. Nieuwe gesprekken volgen. Carex kreeg het beheer over het pand. En in ons gesprek was al gauw duidelijk dat er leuke klik was en dat zij er net zo over dachten als wij van de vrijwilligers. Hippolytushoes mag niet stoppen, maar moest door. Carex zorgde voor de bewoning en de vrijwilligers voor de activiteiten. Ook hebben we onze naam gewijzigd. Niet van het gebouw, maar van de recreatiezaal. Vanaf 1 september 2019 heet dit nu Hippolytushoes Verzoamelstee.

De vrijwilligers kwamen onder de vlag van de Coöperatie Middelsoam te draaien. Dit was ook nodig.  Want zonder hun konden wij ook geen subsidies aanvragen. Er werden contacten gelegd. De eerste activiteiten gingen van start. Het koor, biljarten, de breiwichters en de kerkdienst, alles ging weer door. De oude vrijwilligers die hier de aanspreekpunten voor waren gingen er weer voor. De koffieochtenden gingen van start. Samen met één of twee vrijwilligers en de bewoners van de aanleunwoningen, wordt er elke ochtend koffie gedronken. De eerste sjoel en bingomiddagen werden georganiseerd. En door een misverstand hadden we ook maar zo een markt in het Hippolytushoes. Niet alle datums waren door gegeven. Ook hebben we ons direct op de kaart gezet om mee te doen met de Lichtweek die oktober werd georganiseerd. Samen met de Hamsterborg hadden we een camping met in Hippolytushoes een echte campingwinkel en een kantine waar diverse campingactiviteiten werden gehouden.

Subsidies werden aangevraagd. De eerste werd afgewezen. Teleurgesteld. Zeker, heel erg. Want wij wilden verder. En wij hadden hiervoor toch subsidie aangevraagd. Dit was toch voor het dorp. Blijdschap was er toen wij de toezegging kregen van het SNS-Fonds. Van hun kregen we ons eerste subsidie. Wat moesten we nu eerst aanschaffen. De frituur met zijn benodigdheden moest worden aangeschaft. Want dan kon de snackmiddag voor de bewoners weer van start.
Nieuwe bewoners kwamen en er kwamen meer. Nieuwe contacten werden gelegd. De eerste kennismakingavond werd georganiseerd. En samen met de bewoners van de aanleunwoningen, de vrijwilligers en de bewoners van de etages kwamen bij elkaar. Een zeer geslaagde avond. Inmiddels is het bewonersaantal al behoorlijk weer gestegen, zodat er in februari een herhaling komt.

In oktober hadden we Lichtweek en 2 kinderknutsel middagen georganiseerd. Helaas was de opkomst niet heel hoog. Maar het is natuurlijk ook niet gewoon dat je kunt knutselen in het Hippolytushoes. Maar er komt een vervolg. Later bleek dat wij concurrentie hadden de opening van de nieuwe school en een vrije dag van de kinderen door de staking van de leraren. Toen kwam Sint Maarten. Ook deze traditie ging door. De kinderen van De Wilster kwamen met hun juf liedjes voor onze bewoners zingen.  En de sinterkerstmarkt. 30 November was het zover. 19 Kramen, vrijwilligers en vooral veel volk. Een heel geslaagde markt, waar we dan ook met een goed gevoel op terug kijken. Op 28 maart komen we terug met de voorjaarsmarkt.

Inmiddels zijn we alweer in december. December een prachtige maand. De maand van sinterklaas, sinterklaasliedjes, versiering, kerstknutselen, lichtjes, kerstbomen, nog meer versieringen. Mooie bomen die zijn gesponsord door de familie Wiersum. Wij zijn hier dan ook heel blij mee. Onze dank hiervoor.

Sinterklaas kwam met 3 zwarte pieten langs. Fré Schreiber vertelde mooie verhalen over het Sinterklaas feest. Anna, Mia en Zwaan en mevrouw Timmer zongen mooie sinterklaasliedjes. Een geslaagde middag.

Samen met Middelsoam ontmoeten hebben we de kerstknutsel georganiseerd. Ineke Horn kwam langs en gaf een workshop kransen maken met wol. Een zeer geslaagde middag.

En inmiddels hebben we de kerstdagen ook al achter de rug. 1e Kerstdag was het vroeg opstaan. Het blijkt dat het Hippolytushoes meer tradities heeft. Zo vertrekt om 07:00 uur de blazers van het muziekkorps Concordia hun ronde door het dorp. Dit om iedereen goede kerstdagen te wensen. Verder hebben we op 1e kerstdag samen met bewoners, familie en vrijwilligers genoten van een gezamenlijke maaltijd. Een fijne en een gezellige avond.

Op het moment dat ik dit eerste gedeelte schrijf is het nog 1 dag voor oud en nieuw. Op oudejaarsdag, de laatste activiteit voor 2019. Dan sluiten we af met kniepertjes bakken. Stampot eten, pubquiz, thema is gewoon gezellig in het Hippolytushoes Verzoamelstee. Zelf vuurpijlen en siervuurwerk stond op het programma.
Het is nog maar 4 maanden dat we met het team vrijwilligers de scepter over het Hippolytushoes Verzoamelstee zwaaien. Het is intensief, maar zo mooi. Dit pakken ze ons niet meer af. Wat er in de toekomst gaat gebeuren weten we niet. 9 januari gaan we met de vrijwilligers en bewoners naar het gemeentehuis van Loppersum. Wij zijn genomineerd voor de waarderingsprijs. En dat we genomineerd zijn, is al een beloning. Maar we gaan voor meer natuurlijk.
 
Na een aantal dagen genieten op Texel en helaas hierdoor onze eerste activiteit de nieuwjaarsvisite gemist gaan we weer verder met het aanbieden van onze leuke activiteiten. Zie hiervoor de agenda van Januari.

Bij deze wil ik dan ook alle bewoners van de aanleunwoningen, de etagebewoners en alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet van deze 4 maanden. We gaan door. Op naar 2020. De bewoners van Hippolytushoes en alle vrijwilligers wensen iedereen een gezond en een gelukkig nieuw jaar.

Bron: Klazien Wwerkman (8 januari 2020) foto uit ons archief
© Stichting Middelstum-info
Hoofdsponsors van onze website
Terug naar de inhoud