NCG opent 2 maart Loket opname op verzoek - Middelstum Info

Menu
Menu
Ga naar de inhoud

NCG opent 2 maart Loket opname op verzoek

Vanaf maandag 2 maart 2020 kunnen eigenaren die zich zorgen maken over de veiligheid van hun gebouw bij Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een opname aanvragen. Het Loket opname op verzoek is specifiek bedoeld voor eigenaren van gebouwen die nog niet in het versterkingsprogramma van NCG zitten.Gebouweigenaren kunnen vanaf maandag 2 maart om 12 uur een aanvraag indienen door een aanvraagformulier in te vullen op de website van NCG. Het gebouw moet in de gemeente Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Groningen, Midden-Groningen, Het Hogeland of Oldambt staan. Het Loket opname op verzoek is niet bedoeld voor acuut onveilige situaties. Daarvoor kunnen bewoners terecht bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.
 
Op volgorde van aanmelding
In 2020 heeft NCG 500 opnames beschikbaar. De aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Gebouwen die in het programma van aanpak van de gemeente staan, zitten al in het versterkingsprogramma van NCG. Dit betreft onder andere gebouwen met een (licht) verhoogd risico bij aardbevingen. Deze gebouwen komen al in aanmerking voor een opname en eigenaren van deze gebouwen kunnen daarom geen aanvraag indienen.
 
Opname door bouwkundige
De 500 opnames worden in opdracht van NCG uitgevoerd door erkende bouwkundigen. De bouwkundige doet eerst een bureauonderzoek op basis van beschikbare bouwtekeningen. Daarna komt de bouwkundige langs voor een visuele opname. Daarbij kijkt de bouwkundige naar de constructie en gebouwonderdelen. De bouwkundige maakt na de opname een rapport. Op basis van het rapport bepaalt NCG of het nodig is om het gebouw verder te beoordelen.
 
Programma van aanpak
Als uit de opname blijkt dat verder onderzoek van het gebouw nodig is, dan wordt een beoordeling uitgevoerd. NCG geeft het adres dan door aan de betreffende gemeente. De gemeente neemt het gebouw vervolgens op in het lokale programma van aanpak. Dit programma wordt ieder jaar door de gemeenten gemaakt en beschrijft welke gebouwen dat jaar worden onderzocht. De gemeente kan bij hele dringende gevallen gebouwen met voorrang laten beoordelen door NCG. Als het gebouw aan de beurt is voor een beoordeling, dan wordt de bewoner daarover geïnformeerd door de gemeente en NCG.
 
Aanleiding
Het Loket opname op verzoek is opgericht door NCG op verzoek van de maatschappelijke organisaties, lokale overheden en het Rijk. Het is van belang om naast de gemeentelijke programma’s van aanpak een loket op te richten waar bewoners zich kunnen melden wanneer zij zich zorgen maken over de veiligheid van hun gebouw. Door het versnellingsteam is het beleid vastgesteld voor het loket opname op verzoek. Het versnellingsteam bestaat uit afgevaardigden van gemeenten, provincie Groningen, de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en NCG.

Bron: Nationaal Coördinator Groningen (27 februari 2020) foto uit ons archief
© Stichting Middelstum-info
Hoofdsponsors van onze website
Terug naar de inhoud