NCG wil opnames voor versterking op een veilige manier vervolgen - Middelstum Info

Menu
Menu
Ga naar de inhoud

NCG wil opnames voor versterking op een veilige manier vervolgen

NCG heeft de belangrijke opdracht om aardbevingsbestendig wonen in de provincie Groningen mogelijk te maken. Het is van belang dat de uitvoering van deze opdracht niet in gevaar komt door de maatregelen van het kabinet om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. NCG laat daarom bepaalde opnames op een alternatieve manier doorgaan. Dit gebeurt alleen in goede samenspraak met de bureaus die de opnames uitvoeren en de bewoners en eigenaren van de woningen.


 
 
Opnames op vrijwillige basis
NCG werkt aan een aardbevingsbestendig en veilig Groningen. Daarom worden in opdracht van zeven gemeenten gebouwen opgenomen en beoordeeld om vast te stellen of het gebouw voldoet aan de veiligheidsnorm. Als gevolg van de coronamaatregelen worden nu geen opnames uitgevoerd. Een opname van een woning is nodig om te kunnen beoordelen of een gebouw voldoet aan de veiligheidsnorm. Voldoet een gebouw niet, dan moet het worden versterkt. NCG wil een aantal opnames van deze gebouwen laten doorgaan, wanneer dit op een veilige manier kan. NCG vindt het belangrijk dat dit gebeurt op basis van vrijwilligheid. Dit geldt voor zowel de bewoner als voor het betrokken ingenieursbureau.

Protocol ‘Samen veilig verder werken’
Uiteraard heeft de gezondheid van iedereen die betrokken is bij dit opnameproces de hoogste prioriteit en houdt NCG zich aan alle richtlijnen van het kabinet. Er is hiervoor een protocol opgesteld door het bedrijfsleven, de vakbonden en het Rijk. Dit protocol heet ‘Samen veilig verder werken’ en is te vinden op de website van de Rijksoverheid. De bureaus gaan met de eigenaar of de bewoner van de woning in gesprek teneinde manieren te vinden om de opname op een veilige manier te kunnen laten plaatsvinden. Het protocol ‘Samen veilig verder werken’ is te allen tijde leidend bij de werkzaamheden die worden uitgevoerd bij bewoners thuis.
 
NCG neemt contact op
Niet elk gebouw of woning is geschikt om het onderzoek op de alternatieve manier uit te voeren. Agropanden, kerken, winkels en andere leegstaande panden zoals vakantiewoningen kunnen fysiek worden bezocht indien de eigenaar daarmee akkoord gaat. Voor particuliere woningen wordt nu eerst een pilot uitgevoerd. Bewoners van wie hun woning in aanmerking komt voor een alternatief opnameproces, worden door NCG zelf benaderd. Zij hoeven zich dus niet aan te melden of zelf te bellen. NCG zal de diverse varianten van opnames telefonisch met deze bewoners bespreken.
 
Geen informatiebijeenkomsten
NCG organiseert regelmatig kleine en grote informatiebijeenkomsten voor bewoners over de versterking. Tot en met 28 april vinden geen nieuwe informatiebijeenkomsten plaats. Bewoners worden via andere informatiekanalen geïnformeerd over de versterking van hun gebouw. Dit gebeurt bijvoorbeeld per brief, mail, telefonisch, website of nieuwsbrief.
 
Meer informatie
Bewoners kunnen met vragen terecht bij hun bewonersbegeleider of contact opnemen met NCG via het algemene nummer 088 041 44 77 of mailen naar info@nationaalcoordinatorgroningen.nl

NCG
Nationaal Coördinator Groningen is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. NCG houdt zich bezig met het versterken van huizen die naar aanleiding van de gaswinning onveilig zijn geworden.

Bron: Nationaal Coördinator Groningen (10 april 2020) foto uit ons archief
© Stichting Middelstum-info
Hoofdsponsors van onze website
Terug naar de inhoud