Persbericht Dorpscooperatie Middelsoam - Middelstum Info

Menu
Menu
Ga naar de inhoud

Persbericht Dorpscooperatie Middelsoam

Het bestuur van Dorpscoöperatie MiddelSoam in Middelstum moet met grote teleurstelling concluderen dat – ondanks de vele gesprekken die zij in de afgelopen twee jaar samen met de gemeente met de verschillende partijen, waaronder Woonzorg Nederland, heeft gevoerd – het niet is gelukt om te komen tot een oplossing voor voor de huidige verzorgingshuisbewoners van het Hippolytushoes. Het is onvermijdelijk geworden dat het verzorgingshuis Hippolytushoes spoedig leeg zal komen te staan.Dit zal vervolgens ook een uitwerking hebben op de bewoners van de 24 aanleunwoningen in het Hippolytushoes. Er zal immers geen gebruik meer kunnen worden gemaakt van de dienstverlening vanuit het verzorgingshuis: de aanleunwoningen zullen nergens meer tegenaan leunen. Het bestuur blijft samen met de gemeente nog wel in gesprek met een zorgpartij over een eventuele overname van het Hippolytushoes. Maar dat proces zal te veel tijd vergen om voor de huidige verzorgingshuisbewoners een oplossing te bieden.

De Zonnehuisgroep Noord is inmiddels begonnen met de sluitingsprocedure van het verzorgingshuis Hippolytushoes en heeft zich ten doel gesteld deze uiterlijk 31 augustus af te ronden. In het kader van deze sluitingsprocedure worden momenteel individuele gesprekken gevoerd met de overgebleven verzorgingshuisbewoners, om voor elk van hen te komen tot een andere woonvorm. Het Hippolytushoes is een initiatief afkomstig uit de Middelstumer gemeenschap. Het dorp is altijd sterk verbonden gebleven met het pand en zijn bewoners. Zo heeft het Hippolytushoes altijd kunnen rekenen op een grote schare vrijwilligers. In het dorp heerst momenteel grote onvrede over de sluiting.

Bron: Dorpscoöperatie MiddelSoam (29 april 2019) foto uit het archief
© Stichting Middelstum-info
Hoofdsponsors van onze website
Terug naar de inhoud