Plannen voor nieuwe invulling woonzorgconcept Hippolytushoes Middelstum! - Middelstum Info

Menu
Menu
Ga naar de inhoud

Plannen voor nieuwe invulling woonzorgconcept Hippolytushoes Middelstum!

Een prachtig en groot leegstand pand in een dorp met een sterk sociaal netwerk. Een sterke wens van dorpsbewoners om hier weer een maatschappelijke, zorgende functie aan te geven. En een groeiende groep ouderen door de vergrijzing. Wethouder Bé Schollema: "Dit alles is aanleiding geweest om op zoek te gaan naar de invulling van een nieuw woonzorgconcept in Hippolytushoes in Middelstum. Zodat ook de oudere inwoners veilig kunnen blijven wonen in hun eigen dorp." De gemeente Loppersum doet dit samen met ouderenzorgorganisatie Noorderzorg, dorpscoöperatie Middelsoam, en gebouweigenaar Woonzorg Nederland.Eerste stappen gezet
De vier partijen zijn op dit moment bezig met een uitwerking van het woonzorgconcept en hierin worden goede, eerste stappen gezet. Het beeld bij de nieuwe invulling voor Hippolytushoes komt op hoofdlijnen overeen. Bestuurder Geke Blokzijl van Noorderzorg: "Hippolytushoes biedt volop kansen voor een goed woonzorgconcept: er staat een prachtig pand en het dorp Middelstum heeft een sterk sociaal netwerk." De komende maanden vindt een verdere uitwerking plaats en moet duidelijk worden of het plan haalbaar is voor alle partijen. Ondertussen wordt onder de vlag van het Groninger Zorgakkoord de versterkingsopgave van het pand voorbereid en uitgevoerd.

Gezamenlijk beeld
De uitgangspunten voor het toekomstperspectief van Hippolytushoes hebben de vier partijen als volgt omschreven: Wonen met een PLUS! (goed en veilig wonen in samenhang met ontmoeten, diensten, ondersteuning en zorg waar nodig), samen met het dorp, duurzaam en economisch haalbaar. Wethouder Schollema: "“Hippolytushoes heeft nu een mooie rol in dat wat mist tussen de formele en informele zorg en we zien graag dat dit voor de komende jaren zo blijft.

Bron: Gemeente Loppersum (8 juli 2020) foto uit ons archief
© Stichting Middelstum-info
Hoofdsponsors van onze website
Terug naar de inhoud