Stand van zaken aanpak fietspaden. - Middelstum Info

Menu
Menu
Ga naar de inhoud

Stand van zaken aanpak fietspaden.

In het najaar van 2020 is gestart met de aanpak van een aantal fietspaden in de voormalige gemeente Loppersum. In totaal wordt ruim 8 kilometer bestaand fietspad aangepast. Veel fietspaden zijn onvoldoende breed, waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan bij het passeren van tegenliggers. Ruimte om elkaar te passeren is van belang. Ook omdat door toenemend gebruik van elektrische fietsen de onderlinge snelheidsverschillen groter worden. Daarnaast zijn veel fietspaden aangelegd met 'halfverharding' (bijvoorbeeld schelpenpaden). Hierdoor zijn de fietspaden niet het hele jaar door veilig en comfortabel te berijden.
 

Het Doorderpad nabij Toornwerd wordt in de eerste week van juni aangepakt.

Stand van zaken
Inmiddels zijn de eerste fietspaden aangepast. Het gaat om de fietspaden het Juisterpad en het Alkumaheerdpad nabij Loppersum. En de fietspaden het Boakepad en Lambertusheerdpad nabij Leermens en 't Zandt. Op een aantal plekken is discussie ontstaan over de veranderingen aan de fietspaden. Daarom is destijds besloten om het werk aan deze fietspaden stil te leggen. Het gaat om de volgende fietspaden:

-  Het Doorderpad bij Toornwerd;
-  Het Oude Leyepad en de Oosterhuizerweg bij Zijldijk;
-  Het Langerak en Storksterpad bij Westeremden/Loppersum.

Gesprekken met omgeving
Over bovengenoemde fietspaden zijn ondertussen meerdere gesprekken gevoerd met de betreffende verenigingen van dorpsbelangen en een aantal direct aanwonenden. Samen zijn we tot een compromis gekomen: de ontwerpen zijn aangepast. De fietspaden worden minder breed dan oorspronkelijk bedacht. Ook worden ze beter ingepast in het landschap door het inzaaien van de bermen met een bloemenmengsel of het planten van bomen en/of struiken. Het materiaal van de fietspaden blijft beton. Dit heeft te maken met de voordelen hiervan voor de fietsveiligheid, het fietscomfort en het onderhoud.

Planning en vervolg
Allereerst wordt het Doorderpad nabij Toornwerd aangepakt. Dit gebeurt in de eerste week van juni 2021. De fietspaden het Oude Leyepad, de Oosterhuizerweg en het Lambertusheerdpad worden ook in de eerste twee weken van juni aangelegd. Als laatste wordt het fietspad tussen Loppersum en Westeremden aangelegd, in de eerste week van juli. In juli en augustus worden de bermen afgewerkt en zijn de werkzaamheden definitief afgerond. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Groningen en het Nationaal Programma Groningen.

Bron: Gemeente Eemsdelta (21 mei 2021) foto uit ons archief
© Stichting Middelstum-info
Hoofdsponsors van onze website
Terug naar de inhoud