Succesvolle eerste ledenvergadering Middelsoam - Middelstum Info

Menu
Menu
Ga naar de inhoud

Succesvolle eerste ledenvergadering Middelsoam

Maandagavond 11 maart 2019 zal de geschiedenisboeken ingaan als de avond waarop de leden van de in 2018 opgerichte Dorpscoöperatie Middelsoam voor het eerst samen kwamen om te vergaderen. En het werd gelijk een succesvolle vergadering. Van de 124 leden kwamen er maar liefst 48 leden naar de bovenzaal van Vita Nova om bij deze  vergadering aanwezig te zijn. Dat is ruim 40% van het aantal leden en dat is natuurlijk prima voor een eerste vergadering.De voorbereidingscommissie (tijdelijk bestuur) die zich bezig heeft gehouden met het oprichten van de Dorpscoöperatie werd door de leden met applaus (en veel groene stembriefjes) gekozen tot officieel bestuur. Ook werd er gestemd over de contributie die er betaald moet worden om lid te kunnen zijn. “Dit bedrag proberen we zo laag mogelijk te houden, zodat iedereen lid kan worden” aldus de voorzitter van Middelsoam.

Na een kleine terugblik over het ontstaan van de coöperatie werd er vooral vooruitgekeken. Er zal de komende weken vooral gewerkt worden aan het vergroten van de bekendheid van Middelsoam. Binnenkort zal iedereen een schitterende folder in zijn of haar brievenbus krijgen. Het eerste exemplaar van deze flyer werd aangeboden aan een “bijzonder echtpaar” dat onverwacht tijdens de ledenvergadering binnenkwam zetten. Toen we naar hun naam vroegen wilden ze niets meer kwijt dan: “Wij zijn Evert en Tina”De voorzitter vertelde de aanwezigen ook nog dat er momenteel gepraat werd met een mogelijke nieuwe zorgorganisatie die de zorg in het Hippolytushoes over wilde nemen. “Meer kan ik nog niet zeggen maar het is een groep jonge en enthousiaste mensen met een vernieuwende en boeiende visie op de zorg”. Dat is goed te horen want de vorige twee onderhandelingen met andere zorgorganisaties waren mislukt of werden vroegtijdig afgebroken.

Middelsoam is nu al erg succesvol met veel vrijwilligers en prachtige ideeën. Het dorpsloket (Iedere woensdagochtend geopend van 9 -12) in de voormalige praktijk van Dr. Muurling) heeft nu al veel aanloop en grote groep mensen die ondersteuning of advies wensen.  

Kortom: het was een prachtige avond en deze pas opgerichte coöperatie heeft zijn bestaansrecht nu al bewezen.Binnenkort wordt dus, zoals gezegd, bij iedereen de prachtige flyer bezorgd. Ga hem lezen en zie wat voor prachtige initiatieven er in ons dorp plaatsvinden.

En kijk natuurlijk ook op de pas gelanceerde website: www.middelsoam.nl

Bekijk het FOTOVERSLAG welke onze fotograaf maakte tijdens deze avond.

Bron: Team Middelstum-info (12 maart 2019)
© Stichting Middelstum-info
Hoofdsponsors van onze website
Terug naar de inhoud