Toelichting op afwijzing zonnepark energiecoöperaties Middelstroom en StEC. - Middelstum Info

Menu
Menu
Ga naar de inhoud

Toelichting op afwijzing zonnepark energiecoöperaties Middelstroom en StEC.

We willen u informeren waarom  het plan van de energiecoöperaties Middelstroom en StEC door de gemeente is afgewezen.Vorige week kregen beide besturen en een vertegenwoordiger van onze partner Bronnen van Ons een toelichting van de gemeente.In de tweede fase van de Leidraad Zonneparken heeft plan Steckerstroom te weinig punten gescoord op de onderdelen Landschappelijke inpassing en Afzet van energie. In de pas op 1 december 2020 toegestuurde Toelichting werden de eisen ten aanzien van deze twee punten aangescherpt. Beide besturen erkennen dat we in dat opzicht niet hebben voldaan aan de Leidraad.

In de visie van de energiecoöperaties past alleen maximale transparantie en openheid. Dat betekent dat we samen met de lokale bevolking en de grondeigenaar wilden werken aan een plan voor de landschappelijke inpassing. Een visie daarop stond in het plan Steckerstroom, ruimte en aandacht voor de ecologie van het gebied, bevorderen biodiversiteit en landschappelijke verrijking.

Er is in dit deel van de provincie nog ruimte op het net. We hadden in principe een partner, die de mogelijkheid van innovatieve batterijopslag zou onderzoeken. Dat leek ons in eerste instantie voldoende.

Het lokale eigendom (in Steckerstroom 100%) werd in fase 3 van de Leidraad beoordeeld. Dat zou ons 100 punten extra hebben opgeleverd. De puntentelling, zoals geformuleerd in de Toelichting op de Leidraad doet geen recht aan de wijze waarop de Leidraad is geschreven. Daarin wordt een voorkeur voor processen van onderop, draagvlak creëren en transparantie uitgesproken.

Zonnepark Stedum heeft in het wierdengebied gewonnen. Op dit moment hebben beide besturen nog niet helder waarom dit plan beter is qua locatie, landschappelijke inpassing en financieel voordeel voor de lokale bevolking.

Bron & foto: Energiecoöperaties Middelstroom en StEC (12 juni 2021)
© Stichting Middelstum-info
Hoofdsponsors van onze website
Terug naar de inhoud