Visie 'Ruimte voor Energie' ter inzage - Middelstum Info

Menu
Menu
Ga naar de inhoud

Visie 'Ruimte voor Energie' ter inzage

De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum werken aan een toekomst waarbij op een duurzame manier wordt voorzien in energie. Het afgelopen jaar is in 11 bijeenkomsten in de drie gemeenten met inwoners en andere betrokkenen gepraat over wat zij belangrijk vinden bij initiatieven voor hernieuwbare energie in de omgeving, zoals zonneparken en windturbines. Het resultaat is de visie Ruimte voor energie, een visie op de ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energie. De visie is opgesteld om regels te stellen voor de realisatie van zon- en windparken binnen de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum.
 


Inloopavonden
Vanaf 5 december tot en met 15 januari ligt de ontwerpvisie ter inzage in de gemeentehuizen van Delfzijl en Loppersum en het stadskantoor van Appingedam. Gedurende deze zes weken kunnen inwoners van de gemeenten een reactie geven op de visie, dit heet een zienswijze. Na behandeling van de zienswijzen stellen de raden de mogelijk gewijzigde visie vast. Tijdens de ter inzageperiode organiseren de gemeenten een drietal inloopavonden. Tijdens de avonden kunt u een reactie op de visie geven en is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Voor bezoekers ligt een energieke snack klaar. U bent van harte welkom op de onderstaande momenten:

9 december 17:00-19:00 uur
Stadskantoor Appingedam
Wilhelminaweg 14, Appingedam

10 december 17:00-19:00 uur
Gemeentehuis Loppersum
Molenweg 12, Loppersum

17 december 17:00-19:00 uur
Gemeentehuis Delfzijl
J. van den Kornputplein 10, Delfzijl
 
Buiten bovengenoemde data ligt de visie ter inzage op de gemeentehuizen en het stadskantoor tijdens openingstijden. Ook is de visie te vinden op de websites van de drie gemeenten.

Aandacht voor hernieuwbare energie in huis-aan-huisbladen
De gemeenten publiceerden in de  Ommelander Courant op maandag 2 december en in de Eemslander en de Eemsbode op woensdag 4 december een special waarin meer te vinden is over de visie op hernieuwbare energie. Deze special is ook terug te vinden op de websites van de drie gemeenten.  

Bron: Gemeente Loppersum (5 december 2019) foto Pixabay rechtenvrije foto's
© Stichting Middelstum-info
Hoofdsponsors van onze website
Terug naar de inhoud