Zwembad open maar niet voor iedereen! - Middelstum Info

Menu
Menu
Ga naar de inhoud

Zwembad open maar niet voor iedereen!

Zwembad Middelstum gaat open (bij mooi weer) op maandag 15 juni! In verband met de corona-maatregelen kan het zwembad niet open voor iedereen en heeft het bestuur een keuze moeten maken in wie welkom zijn in het zwembad. Hieronder de aanpassingen die op dit moment gelden.-Het zwembad gaat, maandag, dinsdag en donderdag open van 15.30 uur - 17.00 uur en op woensdag en vrijdag van 14.00 uur - 17.00 uur
-In het weekend en ‘s avonds is het zwembad gesloten
-Alleen kinderen van 6 tot en met 12 jaar die, in ieder geval, zwemdiploma A hebben zijn welkom
-Deze kinderen moeten daarnaast ook nog in het bezit zijn van een abonnement
-Kinderen vanaf 13 jaar en volwassenen kunnen wij helaas niet toelaten tot het zwembadterrein
-Uw kind moet dus zonder begeleiding (kunnen) zwemmen in het zwembad
-Er mag gevoetbald worden op het daarvoor bestemde veldje, deze bal moet je zelf meenemen
-In het bad zelf mogen geen speelattributen worden meegenomen.

We gaan werken volgens het ‘Protocol Verantwoord Zwemmen’, opgesteld door de samenwerkende partijen in de zwembranche. Dit houdt in dat we de volgende regels stellen:

-Trek thuis alvast de zwemkleding aan onder je gewone kleding;
-Ga vooraf thuis alvast naar het toilet, de toiletten in het zwembad zijn alleen voor noodgevallen;
-Douche thuis voor en na het zwemmen;
-Zodra je in het zwembad komt dien je eerst je handen te desinfecteren;
-Daarna passeer je de toezichthouder, waar je je abonnement laat zien;
-De kiosk is gesloten. Zelf eten en drinken meenemen van huis is toegestaan, maar houdt het zwembad schoon;
-Er worden door het zwembad geen speelattributen uitgeleend.

Verder zijn de algemene regels van het RIVM van toepassing:

-Blijf thuis wanneer je in de afgelopen 24 uur één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkouden, hoesten, benauwdheid of koorts
-Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38o C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, ben je weer welkom
-Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het COVID-19 virus
-Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld
-Blijf thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld
-Ga direct naar huis wanneer er klachten ontstaan zoals: neusverkouden, hoesten, benauwdheid of koorts
-Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
-Vermijd het aanraken van je gezicht
-Schud geen handen

Mocht je nog geen abonnement hebben, dan kun je deze alsnog bestellen. Dit kan d.m.v. het abonnementsgeld over te maken op bankrekeningnummer: NL20 RABO 0106 9800 25 t.n.v. Stichting Zwembad Middelstum o.v.v.: naam, adres, geboortedatum en wel of geen diploma. De abonnementen kunnen vervolgens bij binnenkomst in het zwembad in ontvangst genomen worden. Houd wel rekening met een verwerkingstijd van enkele dagen.

Tarieven:
1e abonnement: €28,50
2e abonnement: €23,50
3e abonnement: €18,50
vanaf 4e abonnement: €16,00
Heb je al een abonnement, maar ben je 13 jaar of ouder?

We hopen dat de regels gedurende het seizoen worden versoepeld en dat je straks ook nog mag zwemmen in het zwembad. Mocht dit niet het geval zijn, dan gaat het bestuur een oplossing bedenken voor het reeds betaalde abonnement. We komen hier dan kort na het seizoen op terug. De toezichthouders doen hun best om het zwemmen voor iedereen zo plezierig mogelijk te laten verlopen. Wanneer iedereen zich houdt aan de regels dan zal dat best gaan lukken. Mocht het echter gebeuren dat iemand zich meermalen en moedwillig niet houdt aan de regels, dan kunnen zij jou de toegang tot het bad ontzeggen.

Als bestuur zullen we met de toezichthouders volgen hoe het werken volgens deze regels verloopt. Afhankelijk daarvan behouden we ons het recht voor om dingen te wijzigen. Werkt iets niet, dan draaien we de regel terug, passen we deze aan, of (in het ergste geval) sluiten we het zwembad. Maar wanneer alles heel goed gaat kunnen we misschien ook overgaan tot verruiming van de mogelijkheden. We rekenen op jullie medewerking!

Bron: Zwembad Middelstum (9 juni 2020) foto uit ons archief
© Stichting Middelstum-info
Hoofdsponsors van onze website
Terug naar de inhoud